Rehabilitació de façanes

Heu de rehabilitar la vostra façana? Teniu problemes d’humitats? Realitzem tot tipus de treballs i feines prèvies a la pintura. Consulta’ns.

Realitzem tot tipus de feines prèvies a la pintura, netejant les superficies de les façanes, reparant escletxes, impermeabilitzant i tractant humitats. Totes elles són tasques absolutament necessàries per a la bona aplicació de la pintura i el seu acabat. Utilitzem pintures d’alta qualitat. Treballem sobre qualsevol tipus de superficie, ja sigui formigó, rajola i fusta; i realitzem tota classe d’acabats, tant llisos com rugosos (tècnica del gotelé, picat, …) .